Salt

Telemetria

Tryb Telemetria rozwiązania PulseGrid II lub rozwiązania PulseGrid II Oxy umożliwia ciągły monitoring funkcji życiowych pacjentów leżących lub poruszających się w szpitalu lub poza nim.
System zapewnia ciągłą obserwację na monitorze wybranych pacjentów lub monitoring nieograniczonej grupy pacjentów bazując na alarmach generowanych przez algorytmy medyczne.
Efektywna sygnalizacja alarmów pozwala na szybką interwencję personelu medycznego.

Exemed

Najważniejsze funkcjonalności Systemu

 • Telemetria EKG i SpO2 – kardiomonitor wieloparametrowy –  PulseGrid II Oxy
 • Telemetria EKG – Kardiomonitor EKG – PulseGrid II
 • Stały monitoring pacjentów poruszających się w szpitalu i poza nim
 • Telemetria EKG i/lub Telemetria wieloparametrowa – EKG i Pulsoksymetria (Spo2) w jednym systemie centralnym
 • Wstępna zdalna ocena stanu zdrowia wzywającego pacjenta i ustalenie priorytetu wezwania (algorytmy medyczne)
 • Podgląd alarmów i bieżących przebiegów EKG i SPO2 w aplikacji
 • Możliwość natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia
 • Efektywna sygnalizacja przypadków wymagających szybkiej interwencji personelu medycznego
 • Podgląd historycznych badań pacjenta
 • Możliwość podejrzenia przebiegu EKG i SpO2 na ekranie urządzenia pacjenta
 • Widok rozszerzony umożliwiający błyskawiczny przegląd danych bieżących i historycznych pacjenta
 • Możliwość wzywania pomocy i poinformowania przez pacjenta o złym samopoczuciu
 • Lokalizacja pacjenta w szpitalu i poza szpitalem
 • Możliwość stałej, wielodniowej obserwacji  wielu pacjentów; reakcja personelu medycznego w przypadku wystąpienia alarmu
 • Możliwość ciągłej obserwacji wybranych przebiegów EKG u wybranych pacjentów

Najważniejsze dane techniczne

Exemed
Monitoring stacjonarny lub zdalny
Exemed
Rejestracja odprowadzeń I, II i V oraz obliczenie odprowadzeń aVR, aVL i aVF
Exemed
Bieżąca transmisja bezprzewodowa lub przewodowa
Exemed
Zaawansowane algorytmy medyczne
Exemed
Ciągła rejestracja danych – nawet jeśli pacjent jest poza zasięgiem Wi-Fi
Exemed
Informowanie w systemie o poziomie naładowania akumulatora w urządzeniu
Exemed
Filtrowanie szumów
Exemed
Wysoka jakość sygnału - rozdzielczość przetwornika AC/DC: 24 bity
Exemed
Dokładność pomiaru sygnału EKG: < 0,5%
Exemed
Dokładność pomiaru saturacji +/- 3% dla 70 - 100%
Exemed
Poziom szumów dla sygnału EKG < 1.5 μV (RMS)
Exemed
Dostęp do systemu z komputera lub tabletu z każdego miejsca w szpitalu lub z poza szpitalem przez www
Exemed
Filtr 50Hz - odfiltrowywanie zakłóceń elektromagnetycznych
Exemed
Czujnik upadku
Exemed
Detekcja braku kontaktu elektrod z ciałem pacjenta
Exemed
Detekcja wysunięcia palca z czujnika SpO2 lub braku kontaktu urządzenia z czujnikiem SpO2
Exemed
Możliwość użycia kilku typów czujników SpO2
Exemed
Waga urządzenia z akumulatorem: 150 g TelePulse II, 170 g TelePulse II Oxy
Exemed
Wymiary urządzenia: 2,5cm x 7,5cm x 9,5cm
Exemed
Wyświetlacz urządzenia: 1,5 cala
Exemed
Inne parametry urządzenia: mocna obudowa, stale przyłącze, wejście USB