Salt

Produkt

ExeMed

PULSEGRID II

Exemed
MOBILNY i stacjonarny monitoring EKG pacjentów w czasie rzeczywistym
Exemed
Długoterminowy Holter EKG rejestrujący pracę serca (do 30 dni)
Exemed
Usługa lokalizowania pacjenta w placówkach medycznych jak i poza nimi
Exemed
Bardzo wysoka czułość pomiaru EKG
Exemed
Analizowanie sygnału przez algorytmy medyczne i generowanie alertów
Exemed
Dostępność wszystkich funkcji systemu z poziomu przeglądarki
Exemed
Dostęp do systemu z wielu urządzeń, jak PC, laptop, tablet
Exemed
Certyfikowany wyrób medyczny. Rozwiązanie zaprojektowane i produkowane w Polsce