Salt

01

03 2021

Produkty ExeMed odpowiedzią na potrzeby służby zdrowia w czasie pandemii.

Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny zwiększające bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego w czasie pandemii Covid-19 jest bardzo wysokie. Szpitale w walce z COVID-19 wykazują zainteresowanie i korzystają z rozwiązań medycznych przydatnych w opiece na chorymi na Covid-19 i zapewniających bezpieczne użytkowanie. Produkt ExeMed System Kardiomonitoringu PulseGrid II Oxy odpowiada zapotrzebowaniu w zakresie monitorowania parametrów życiowych u osób z zaburzeniami czynności układu oddechowego, krążenia i pracy serca, wymagających izolacji.

 

Podczas przeprowadzanych przez nas wdrożeń i szkoleń w szpitalach przestrzegamy wszelkich zasad bezpieczeństwa. Pracownicy zaopatrzeni są w specjalne maski z filtrem typu FFP3 oraz jednorazowe stroje, każdorazowo zmieniane przed wejściem na oddział. Poniżej krótka fotorelacja

Podziel się:
Archiwum