Salt

13

09 2019

Nowy artykuł "Holter wielodniowy – nowa era ambulatoryjnego EKG"!

Jakie są dostępne na rynku badania EKG serca?

Badanie EKG serca może być przeprowadzane podczas normalnej aktywności pacjenta, w szpitalu lub ambulatoryjnie. Ciągłe badanie w szpitalu zazwyczaj nazywane jest monitoringiem EKG. W trakcie badania pacjent niemal zawsze przebywa w sali o wzmożonym nadzorze (OIOM, R-ka kardiologiczna, oddział pooperacyjny [POP]), a urządzenie EKG jest na stałe zamontowane przy jego łóżku. Zazwyczaj, poza aktywnością elektryczną serca, monitorowane są również inne parametry fizjologiczne, a urządzenie monitorujące nazywane jest najczęściej kardiomonitorem.

Pacjent będący w lepszym stanie ogólnym może przebywać również w zwykłej sali na oddziale, a urządzenie monitorujące jest niewielkim aparatem noszonym przez pacjenta przy sobie. Sygnał EKG jest przesyłany za pomocą fal radiowych (najczęściej WiFi).  Pacjent zachowuje więc możliwość samodzielnego korzystania z toalety, spożywania posiłków i w miarę normalnej aktywności.

W opiece ambulatoryjnej powszechnie stosowane jest badanie holterowskie. Podczas badania pacjent nosi przy sobie niewielki aparat EKG. Rejestrowany sygnał jest zapisywany na nośniku cyfrowym. Po zakończeniu badania zapis jest analizowany przez kardiologa.

Warto jednak pamiętać, że światy telemetrii  i Holtera mogą się przenikać. W szczególności, sygnał z telemonitoringu może być zapisany i poddany późniejszej analizie. Taką funkcjonalność oferuje PulseGrid II

Jaka jest różnica między Holter EKG a zwykłym EKG?

Badanie holterowskie jest zlecane gdy standardowe badanie EKG jest niewystarczające. Wskazania do jego przeprowadzenia obejmują przede wszystkim diagnostykę arytmii, zwłaszcza napadowych. Takie arytmie występują w różnych porach dnia, niekiedy tylko we śnie, czasami podczas zwiększonej aktywności fizycznej pacjenta. Krótkie badanie może w ogóle nie zarejestrować groźnego epizodu.

Kolejnym wskazaniem jest ocena natężenia arytmii i skuteczności leczenia. W przypadku pobudzeń przedwczesnych, zarówno komorowych jak i nadkomorowych, klinicznie istotna jest ich liczba w ciągu doby.

Podobnie w przypadku migotania przedsionków, oceniany jest miedzy innymi całkowity czas migotania.

Badanie holterowskie jest również zlecane w przypadku pacjentów, którzy przeszli zawał serca lub udar niedokrwienny mózgu.
Martwica mięśnia serca, może być przyczyną groźnych dla życia arytmii komorowych, niekiedy niewyczuwalnych przez pacjenta. Dlatego długotrwałe badanie EKG jest wskazane u pacjentów po zawale nawet jeśli nie zgłaszają oni objawów arytmii.
Z kolei udar niedokrwienny często jest następstwem skrzepliny spowodowanej migotaniem przedsionków. Epizody migotania, zwłaszcza nocne mogą nie być odczuwane przez chorego. W przypadku podejrzenia “niemego” napadowego migotania przedsionków zalecane jest obecnie badanie dłuższe niż 24 godzinne, gdyż epizody migotania nie muszą występować codziennie. Za pomocą funkcjonalności holterowskiej PulseGrid II można wykonywać badania o dowolnej długości – od 24h nawet do 30 dni.

Czym jest zdalna analiza badania holterowskiego?

Badanie holterowskie, jak każde badanie EKG musi być ocenione przez lekarza. Jest to proces dość żmudny, ze względu na długość zapisu. Dlatego nieodzownym elementem systemu holterowskiego jest oprogramowanie wspomagające kardiologa. Najważniejszym zadaniem oprogramowania jest znalezienie i wstępna ocena wszelkich “podejrzanych” miejsc w zapisie EKG, tak aby lekarz mógł ocenić jedynie patologie i dokonać ewentualnej korekty.

Następnie oprogramowanie oblicza różne parametry statystyczne – zlicza nieprawidłowe pobudzenia, wylicza średnie, sporządza wykresy. Lekarz decyduje, które elementy analiz zostaną umieszczone w ostatecznym raporcie.

Obecnie ze względu na niedobór lekarzy ważną rolę zaczyna pełnić analiza zdalna. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu lekarz nie musi przyjeżdżać do przychodni, w której wykonano badanie. Może opisać je zdalnie na przykład z domu. Dzięki temu jeden kardiolog może opisywać badania w wielu małych przychodniach. Pacjent zyskuje podwójnie – krócej czeka na opis oraz może skorzystać z usług przychodni znajdującej się blisko domu.

Podziel się:
Archiwum