Salt

01

07 2018

Kardiostymulator

Do zestawu naszych algorytmów medycznych dodaliśmy po implementacji i testach – detekcję kardiostymulatora.

Dzięki temu u pacjentów z rozrusznikami serca śledzimy wystąpienia pików kardiostymulatora, weryfikujemy też fakt wystąpienia zespołu QRS będącego następstwem sygnału z kardiostymulatora.

Tym samym dodaliśmy kolejny algorytm do już istniejących algorytmów analizy holterowskiej (wykrywamy 17 różnych arytmii), jak i do grupy algorytmów monitorowania na bieżąco (10 różnych, potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń).

Podziel się:
Archiwum