Salt

13

09 2019

Nowy artykuł "Holter wielodniowy – nowa era ambulatoryjnego EKG"!

Jakie są dostępne na rynku badania EKG serca?

Badanie EKG serca może być przeprowadzane podczas normalnej aktywności pacjenta, w szpitalu lub ambulatoryjnie. Ciągłe badanie w szpitalu zazwyczaj nazywane jest monitoringiem EKG. W trakcie badania pacjent niemal zawsze przebywa w sali o wzmożonym nadzorze (OIOM, R-ka kardiologiczna, oddział pooperacyjny [POP]), a urządzenie EKG jest na stałe zamontowane przy jego łóżku. Zazwyczaj, poza aktywnością elektryczną serca, monitorowane są również inne parametry fizjologiczne, a urządzenie monitorujące nazywane jest najczęściej kardiomonitorem.

Pacjent będący w lepszym stanie ogólnym może przebywać również w zwykłej sali na oddziale, a urządzenie monitorujące jest niewielkim aparatem noszonym przez pacjenta przy sobie. Sygnał EKG jest przesyłany za pomocą fal radiowych (najczęściej WiFi).  Pacjent zachowuje więc możliwość samodzielnego korzystania z toalety, spożywania posiłków i w miarę normalnej aktywności.

W opiece ambulatoryjnej powszechnie stosowane jest badanie holterowskie. Podczas badania pacjent nosi przy sobie niewielki aparat EKG. Rejestrowany sygnał jest zapisywany na nośniku cyfrowym. Po zakończeniu badania zapis jest analizowany przez kardiologa.

Warto jednak pamiętać, że światy telemetrii  i Holtera mogą się przenikać. W szczególności, sygnał z telemonitoringu może być zapisany i poddany późniejszej analizie. Taką funkcjonalność oferuje PulseGrid II

Jaka jest różnica między Holter EKG a zwykłym EKG?

Badanie holterowskie jest zlecane gdy standardowe badanie EKG jest niewystarczające. Wskazania do jego przeprowadzenia obejmują przede wszystkim diagnostykę arytmii, zwłaszcza napadowych. Takie arytmie występują w różnych porach dnia, niekiedy tylko we śnie, czasami podczas zwiększonej aktywności fizycznej pacjenta. Krótkie badanie może w ogóle nie zarejestrować groźnego epizodu.

Kolejnym wskazaniem jest ocena natężenia arytmii i skuteczności leczenia. W przypadku pobudzeń przedwczesnych, zarówno komorowych jak i nadkomorowych, klinicznie istotna jest ich liczba w ciągu doby.

Podobnie w przypadku migotania przedsionków, oceniany jest miedzy innymi całkowity czas migotania.

Badanie holterowskie jest również zlecane w przypadku pacjentów, którzy przeszli zawał serca lub udar niedokrwienny mózgu.
Martwica mięśnia serca, może być przyczyną groźnych dla życia arytmii komorowych, niekiedy niewyczuwalnych przez pacjenta. Dlatego długotrwałe badanie EKG jest wskazane u pacjentów po zawale nawet jeśli nie zgłaszają oni objawów arytmii.
Z kolei udar niedokrwienny często jest następstwem skrzepliny spowodowanej migotaniem przedsionków. Epizody migotania, zwłaszcza nocne mogą nie być odczuwane przez chorego. W przypadku podejrzenia “niemego” napadowego migotania przedsionków zalecane jest obecnie badanie dłuższe niż 24 godzinne, gdyż epizody migotania nie muszą występować codziennie. Za pomocą funkcjonalności holterowskiej PulseGrid II można wykonywać badania o dowolnej długości – od 24h nawet do 30 dni.

Czym jest zdalna analiza badania holterowskiego?

Badanie holterowskie, jak każde badanie EKG musi być ocenione przez lekarza. Jest to proces dość żmudny, ze względu na długość zapisu. Dlatego nieodzownym elementem systemu holterowskiego jest oprogramowanie wspomagające kardiologa. Najważniejszym zadaniem oprogramowania jest znalezienie i wstępna ocena wszelkich “podejrzanych” miejsc w zapisie EKG, tak aby lekarz mógł ocenić jedynie patologie i dokonać ewentualnej korekty.

Następnie oprogramowanie oblicza różne parametry statystyczne – zlicza nieprawidłowe pobudzenia, wylicza średnie, sporządza wykresy. Lekarz decyduje, które elementy analiz zostaną umieszczone w ostatecznym raporcie.

Obecnie ze względu na niedobór lekarzy ważną rolę zaczyna pełnić analiza zdalna. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu lekarz nie musi przyjeżdżać do przychodni, w której wykonano badanie. Może opisać je zdalnie na przykład z domu. Dzięki temu jeden kardiolog może opisywać badania w wielu małych przychodniach. Pacjent zyskuje podwójnie – krócej czeka na opis oraz może skorzystać z usług przychodni znajdującej się blisko domu.


20

08 2019

PulseGird II w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund!

Od teraz jesteśmy obecni na Spitsbergen - norweskiej wyspie oddalonej zaledwie 1300km od bieguna północnego. Dzięki PulseGrid II polscy polarnicy mogą być zdalnie badani oraz monitorowani. Zastosowane technologie zapewniają prezentację sygnału EKG w systemie centralnym bez zakłóceń i przerw pomimo transmisji sygnału na dużą odległość.
A już w październiku na konferencji telemedycznej zostanie zaprezentowane badanie pacjenta na żywo prosto ze Spitsbetgen.

 


19

06 2019

Nowy algorytm!

Chcemy być jeszcze bliżej! W trosce o zdrowie pacjentów kardiologicznych ExeMed opracował i dodał kolejny algorytm – analizę uniesień odcinka ST. To kolejny punkt na liście zalet Systemu Kardiomonitoringu PulseGrid II. Dla lekarza oznacza to jeszcze łatwiejsze i trafniejsze postawienie diagnozy, a dla pacjenta szybsze wdrożenie niezbędnego leczenia.


24

05 2019

Udział w II Turnieju Gimnastyki Artystycznej Żoliborz Flowers Gym CUP

W miniony weekend odbył się II Turniej w Gimnastyce Artystycznej Żoliborz Flowers Gym CUP, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Gratulujemy wszystkim zawodniczkom i życzymy dalszych sukcesów! Wielkie gratulacje należą się również dla trenerek klubu SGA Warszawa, które doskonale zajęły się organizacją całego przedsięwzięcia. 

Link do wydarzenia: https://bit.ly/2WoCm5D 

 


20

05 2019

Dzień Osób z Niepełnosprawnością "Żyj aktywnie"

Tegoroczna edycja ogólnopolskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem „Żyj aktywnie” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem! Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przygotowała specjalny program prozdrowotny, składający się z wykładów, porad i konsultacji ze specjalistami oraz bezpłatnych badań. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia! Do zobaczenia za rok :)


15

05 2019

Wkraczamy na ukraiński rynek wyrobów medycznych!

Nasz flagowy produkt, system kardiomonitoringu PulseGrid II otrzymał certyfikat ДП "Укрметртестстандарт" (Ukraińskie Państwowe Centrum Badawcze ds. Certyfikacji, Metrologii, Normalizacji i Ochrony Praw Konsumentów). To pozwala nam na rozszerzenie zasięgu sprzedaży poza granice Unii Europejskiej i obsługę rynku medycznego u naszego sąsiada. A co najważniejsze umożliwia nam nabywanie nowych, cennych doświadczeń pozwalających na doskonalenie naszych produktów i poszerzanie oferty handlowej.

Źródło zdjęcia : ДП "Укрметртестстандарт" https://www.facebook.com/UKRMETRTESTSTANDART/

 


24

04 2019

21 edycja „Podaj serce” za nami!

Cieszymy się, że mogliśmy w tym roku wesprzeć akcję charytatywną na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym, której zwieńczeniem był uroczysty koncert Folk Song and Dance Ensemble of Warsaw University "Warszawianka" w Teatrze Palladium w Warszawie. Do zobaczenia za rok!

Foto: Karolina Gmurczyk


09

04 2019

Udział w VII Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ostatni weekend należał do bardzo intensywnych! Uczestniczyliśmy w VII Konferencji i Warsztatach sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, której tematem przewodnim było „Multidyscyplinarne spojrzenie na chorego w ostrych stanach kardiologicznych”. W ramach konferencji odbył się warsztat pod naszym patronatem  „EKG w stanach zagrożenia życia”. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.