Salt

MOBILNY i stacjonarny Monitoring ORAZ Holter EKG

PulseGrid II

To zaawansowany dwutrybowy system, zapewniający stały mobilny i stacjonarny monitoring EKG pacjentów w czasie rzeczywistym oraz rejestrację terminową Holter EKG (do 30 dni) w ramach jednego urządzenia. System przeznaczony jest do monitorowania pacjentów w dowolnej lokalizacji - w szpitalach i placówkach medycznych, jak i do użytku domowego.

„2 w 1”

PulseGrid II to jednocześnie zestaw urządzeń TelePulse II, z których każdy może działać albo jako element systemu (kardiomonitor) albo jako klasyczny Holter.

Dzięki zastosowaniu algorytmów medycznych potrafi wykryć wiele chorób serca nawet w początkowym stadium. Monitorowanie odbywa się w dowolnej lokalizacji zarówno w szpitalu lub innych placówkach medycznych jak i poza nimi, a atrakcyjne rozwiązanie detekcji umożliwia szybką reakcję w przypadku utraty przytomności lub upadku pacjenta.

Stały monitoring jest istotną cechą rozwiązania wyróżniającą je spośród innych dostępnych na rynku. Oprogramowanie wykorzystujące algorytmy medyczne w sposób automatyczny wychwytuje zdarzenia kardiologiczne, co istotnie obniża ryzyko zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. TelePulse II pracujący w trybie Holter EKG umożliwia rejestrację pracy serca i zapewnia zapis nawet do 30 dni kalendarzowych. Dane przekazywane są w formie raportu z całego okresu pracy urządzenia. Za pomocą wbudowanego ekranu jest możliwość wyświetlenia bieżącego EKG w dowolnym momencie.

System PulseGrid II

System składa się z małych, przenośnych, osobistych urządzeń pomiarowych – TelePulse II oraz z Systemu Centralnego analizującego i prezentującego odebrane dane z urządzeń TelePulse II.

System PulseGrid II jest certyfikowanym wyrobem medycznym na obszarze Unii Europejskiej PulseGrid II produkowany jest w Polsce. Rozwiązanie zostało zaprojektowane przy współpracy ze specjalistami służby zdrowia oraz pracownikami i naukowcami polskich instytutów naukowych.

CO WYRÓŻNIA PULSEGRID II

Exemed
STAŁY MONITORING

Ciągły monitoring pacjenta. Elektroniczne archiwizowanie danych medycznych, stały dostęp do bieżących i historycznych przebiegów EKG.

Exemed
ALGORYTMY MEDYCZNE

Oprogramowanie wykorzystujące algorytmy medyczne automatycznie wychwytuje zdarzenia kardiologiczne, co istotnie obniża ryzyko zagrożenia zdrowia i życia pacjenta.

Exemed
OBSŁUGA ALARMÓW

Wysyłanie powiadomień o alarmach na urządzenia mobilne personelu medycznego lub do systemów przyzywowych. Alarmy obsługiwane poprzez własny system przyzywowy, lub integracja z dostępnymi na rynku systemami przyzywowymi.

Exemed
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Filtrowanie zakłóceń pozwala na eliminowanie w bardzo wysokim stopniu fałszywych alertów medycznych. Bardzo wysoka czułość pomiaru EKG dzięki zaawansowanemu projektowi z wykorzystaniem najnowocześniejszych komponentów elektronicznych.

Exemed
DWUTRYBOWOŚĆ

Jedyny dostępny na rynku produkt pracujący wymiennie w trybie Monitoring i Holter EKG (do 30 dni). Wybór trybu pozostaje po stronie lekarza.

Exemed
BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

Informowanie personelu medycznego o upadku pacjenta oraz alertach medycznych i technicznych, takich jak detekcja odklejonej elektrody. Lokalizowanie poruszającego się pacjenta. Możliwość wezwania pomocy za pomocą przycisku umieszczonego na urządzeniu.

Exemed
KOMFORT

Lekkie małe urządzenia nie wymagające obsługi przez pacjenta – automatycznie nawiązujące połączenie z Systemem Centralnym po włączeniu. Monitorowanie pacjenta w zasięgu sieci Wi-Fi lub sieci GSM. Możliwość bieżącej interwencji, w razie zagrożenia. .

Exemed
POSTĘP MEDYCZNY

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających szybką transmisję danych bez przerw w zapisie EKG w czasie rzeczywistym.

WYSOKI STANDARD BEZPIECZEŃSTWA

Certyfikaty: